Convocatòries

Convocatòries

*Us recordem que esta penalitzada la falta d’assistència injustificada a les jornades de lliga un cop fetes les inscripcions (data límit d’avís de no assistència, el dimecres següent a la convocatòria a les 17:00 hores). Les baixes mèdiques hauran de ser justificades amb el justificant metge i han de ser enviades al Club.

*Es obligatori portar la equipació oficial del Club a les competicions de lliga, trofeus i campionats. La falta d’aquesta es motiu de sanció (veieu normativa del Club)