El Club

El Club

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA:

Olga Valls

SOTS- PRESIDENTS:

Yasuji Fusano

Cisco Marquès

TRESORERA:

Isabel Alvarez

SECRETÀRIA:

Ana Alvarez

VOCALS:

Marta Castells

Sebastian Polla

Elena Tabarés

Félix Ruiz

 

EQUIP TÈCNIC

DIRECTOR TÈCNIC I PRIMER ENTRENADOR:

Joan Parra

SEGON ENTRENADOR:

Nikola “Nino” Miskovic

MONITORA I AJUDANT DELS ENTRENADORS:

Cristina Lopez

ENTRENADOR DE WATERPOLO:

Josep Utges

AJUDANTS VOLUNTARIS:

Jordi Pujolar

Yasuji Fusano