Tornada als entrenaments

Tornada als entrenaments

Benvolgudes famílies,

Tenim previst la reobertura del Club, si tot va bé, pel proper dia 15 de juny. Estem entrant a una “nova normalitat” i haurem d’adaptar els nostres entrenaments a les condicions de pràctica esportiva marcades, de moment a la fase 3 de la desescalada, com es la limitació dels grups i la distància de seguretat. Al tenir el nombre de nedadors limitat per grup, es mirarà d’ampliar els horaris per poder oferir als nostres esportistes el màxim d’entrenament possible, adaptat a les circumstàncies actuals.

Es per això que us demanem i es molt important, que ens ompliu el qüestionari que trobareu al final de la pàgina. ↓

Per que tingueu una primera idea dels horaris (tots son molt aproximats, no definitius) :

 • Primer equip ( infantils, juniors i absoluts) es mouran en grups des de les 12:00 fins a les 16:00h
 • Alevins: Entre les 15:00h i les 17:00h
 • Benjamins i Prebenjamins: Entre 16:00h i 18:00h i entre 18:00h i 20:00h
 • Escola de Formació: Entre 18:00h i 20:00h
 • Natació Artística: Entre 17:00h i 20:00h
 • Màsters: 20:00 a 21:00h

Cada categoria s’haurà de dividir en varis grups, segons el nombre de nedadors que tinguem confirmats. Tan aviat puguem, us passarem els horaris i dies definitius per a cada grup i categoria.

Es compliran totes les mesures de seguretat i prevenció. Els entrenadors del Club, a més, han fet un curs de formació per aprofundir en les mesures de protecció, així com en la detecció de símptomes.

Es demanarà a les famílies dels nedadors/es que es reincorporin als entrenaments una declaració responsable.

Molt agraïts per la vostra col·laboració i fins molt aviat!!

______________________________________________________________________

Apreciadas familias,

Tenemos prevista la reapertura del Club, si todo va bien, para el próximo día 15 de junio. Estamos entrando en una “nueva normalidad” y tendremos que adaptar nuestros entrenos a las condiciones de practica deportiva marcadas, de momento en la fase 3 de la desescalada, como es la limitación de los grupos y la distancia de seguridad. Al tener el numero de nadadores limitado por grupo se mirará de ampliar los horarios para poder ofrecer a nuestros deportistas el máximo de entreno posible, adaptado a las circunstancias actuales.

Es per eso que os pedimos y es muy importante, que nos rellenéis el cuestionario que encontrareis al final de la página.↓

Para que tengáis una primera idea de los horarios (todos son muy aproximados, no definitivos) :

 • Primer equipo ( infantiles, juniors i absolutos) se moverán en grupos desde las 12:00 hasta las 16:00h
 • Alevines: Entre las 15:00h y las 17:00h
 • Benjamines i Prebenjamines: Entre 16:00h y 18:00h y entre 18:00h y 20:00h
 • Escola de Formació: Entre 18:00h y 20:00h
 • Natación Artística: Entre 17:00h y 20:00h
 • Màsters: 20:00 a 21:00h

Cada categoría se tendrá que dividir en varios grupos, según el numero de nadadores que tengamos confirmados. Tan pronto podamos, os pasaremos los horarios y días definitivos para cada grupo y categoría.

Se cumplirán todas las medidas de seguridad y prevención. Los entrenadores del Club, además, han hecho un curso de formación para profundizar en las medidas de protección, así como en la detección de síntomas.

Se pedirá a las familias de los nadadores/as que se reincorporen a los entrenos una declaración responsable.

Muy agradecidos por vuestra colaboración y hasta muy pronto!!

Reobertura Club

Enquesta a les families
 • Podeis dejar aquí por escrito cualquier duda o consulta
WhatsApp Contacta per WhatsApp